ajax loader

01

Avgifter

Alla medlemmar

Årsavgift medlem: 400:-/år
Årsavgift Ungdom: 200:-/år (t.o.m 19 år)
I båda alternativen ingår 6 nr av tidningen båtliv, tillgång till iläggningsramp, klubbstuga och grillplats förutsatt att man kvitterat ut nyckel samt rabatt på båtförsäkring via försäkringsbolaget Svenska Sjö.

Depositionsavgift nyckel: 500:- (återbetalas vid återlämnande). Kontakta någon av våra nyckelansvariga för ut kvittering.

Båtplatshyra hel säsong: 2500:- (15 maj-31 sept)
Båtplatshyra halv säsong: 1500:- (15 juli-31 sept)
Eluttag båtplats: 200:- (behöver ej betalas om man bara använder tillfälligt)

Kösystem tillämpas f.n både för att hyra och hyra ut. Detsamma gäller vid köp och sälj. Använd kontaktformuläret nedan.

02

Avgifter

Andelsägare

Driftsbidrag: 600:-/år

Arbetsplikt: 8 timmar/år alt. betalas upp till 800:-/år vid 0 timmar.

03

04

Ordningsregler samt medlemsvillkor

Alla medlemmar är skyldig att ta del av och följa ordningsreglerna som gäller i hamnen samt medlemsvillkoren för klubben. Ordningsreglerna finns på anslagstavlan i klubbstugan. De finns också här på hemsidan under "Klubbinfo"-fliken tillsammans med medlemsvillkoren. Vi vill också påminna alla om att man är skyldig att meddela klubben om ev förändringar av kontaktuppgifter. Använd meddelandefunktionen längst ner på Fliken "Organisation & Kontakt" för detta. Vi önskar dig mycket nöje med ditt medlemskap i Gustafs Båtklubb!

Vertical Image

Vill du bli medlem, hyra, köpa, hyra ut eller sälja din plats?

Då gör du så här

Fyll i nedanstående formulär. Klicka i vad ärendet gäller.
Under "övriga uppgifter", ange Ert pris vid försäljning alt. att Ni redan är medlem vid köp av båtplats.
OBS! Alla förändringar måste meddelas båtklubben (via detta förfarande). Om uthyrning eller försäljning sker utan klubbens vetskap och till person som ej är medlem kan detta ogiltigförklaras och platsen tilldelas en medlem från båtklubbens kö.

Vertical Image

Vertical Image

 

Ansökningsformulär